Ølstykke Billard Klub
Forside Klubben Eksterne Interne Event Kalender Spille Regler Kontakt Info. Div. Links

REGLER FOR SNOOKER

1. Beskrivelse

Snooker kan spilles af to eller flere spillere, enten individuelt eller som hold. Kort fortalt er spillet som følger:

(a) Hver spiller bruger den samme hvide stødbal og de 21 objektballer – femten røde, hver med værdien 1 og 6 farver: Gul 2,Grøn 3, Brun 4, Blå 5, Pink 6 og Sort 7.

(b) Der opnås point ved at en spiller i sin tur potter skiftevis rød og farvet indtil alle røde er pottet og farverne er pottet i

rækkefølge efter stigende værdi.

(c) Point givet for pottede baller lægges til spilleren ved bordets point

(d) Strafpoint givet for fejl lægges til modstanderens point.

(e) En taktik der kan bruges på ethvert tidspunkt i spillet er, at lægge stødballen bag en kugle der ikke er bal-on, så den er lagt snooker for modstanderen. Hvis den ene spiller eller det ene hold er bagud med flere point end der er tilbage på bordet, bliver det især vigtigt at spille efter snookers i håb om at opnå point for modstanderens fejl.

(F) Framens vinder er den spiller eller det hold der (I) opnår det højeste antal point (II) får framen givet op af modstanderen eller (III) får givet sejren under Sektion 3 regel 14 (c) eller Sektion 4 Regel 2.

(g) Spillets vinder er den spiller eller det hold der (I) vinder flest eller det aftalte antal frames (II) opnår den højeste total, hvor akkumulerede point er relevante eller (III) der erklæres vinder i henhold til Sektion 4 regel 2.

(h) Vinderen af en kamp er den spiller eller det hold der vinder flest spil eller hvor akkumulerede point er relevante, med den højeste total.

2. Kuglernes positioner

(a) Ved starten af hver frame er stødballen i hånden og objektballerne placeret som følger: (I) De røde i form af en tæt samlet ligesidet trekant med den den forreste røde midt på bordet så tæt på pinks plads som muligt uden at røre pink, og trekantens bund ind mod og parallel med topbanden. (II) Gul i højre side af D’et (III) Grøn på venstre side af D’et. (IV) Brun midt på baglinien (V) Blå midt på bordet (VI) Pink lige over de røde på pyramidepletten (VII) Sort på toppletten

(b) Når en frame er startet, må en kugle kun renses af dommeren på foranledning af spilleren ved bordet og (I) kuglens position, hvis den ikke er på sin plads, skal mærkes op med et dertil egnet aggregat før den tages op fra bordet. (II) Aggregatet der bruges til at opmærke ballens position overtager ballens værdi indtil denne er renset og genplaceret. Hvis en spiller rører eller flytter aggregatet, skal han straffes som var det spilleren ved bordet, uden at det skal forstyrre spillets rækkefølge. Dommeren skal derpå om nødvendigt genplacere aggregatet eller kuglen, selv hvis det blev samlet op.

3. Spillemåde

Spillerne afgør rækkefølgen ved lodtrækning eller anden metode der er enighed om.

(a) Spilrækkefølgen forbliver herefter den samme spillet igennem, pånær hvis en spiller efter en fejl beder den anden om at spille igen.

(b) Spillerne eller holdene skiftes til at starte for hver frame i spillet.

(c) Den første spiller starter med kuglen i hånden og framen starter når kuglen er placeret på bordet og er blevet berørt med spidsen af køen enten (I) med et stød eller (II) mens der lægges an til stødet

(d) For at et stød er lovligt, må ingen af de i regel 12. Strafpoint, anførte punkter være overtrådt.

(e) I det første stød hver tur indtil alle røde er pottet, er rød eller en fri bal nomineret som rød, bal-on. Spilleren får point for værdien af hver rød eller fri bal nomineret som rød, der pottes i det samme stød.

(f) (I) Hvis en rød eller en fri bal nomineret som rød pottes, spiller den samme spiller det næste stød og den næste bal-on er så en farve efter spillerens eget valg. Hvis denne pottes får han point for dens værdi og må fortsætte. (II) Breaket fortsætter med at potte skiftevis rød og farve indtil alle røde er pottet og om muligt en farvet er blevet pottet efter den sidste røde. (III) Farverne bliver dernæst bal-on efter værdi i stigende rækkefølge som beskrevet i Sektion 3 Regel 1(a). Efterhånden som de pottes, forbliver de væk fra bordet undtaget som beskrevet i regel 4 herunder og spilleren ved bordet fortsætter til den næste farvede der bliver bal-on.

(g) Røde kugler genplaceres ikke når de har været pottet eller stødt af bordet uanset at en spiller derved kan opnå fordel af at begå en fejl.

Undtagelser herfor er beskrevet i sektion 3 regel 2(b)(II), 9, 14(f), 14(h) og 15.

(H) Hvis spilleren ved bordet ikke potter eller begår fejl, slutter hans tur og næste spiller fortsætter derfra hvor stødballen falder til ro eller med stødballen i hånden hvis den har været stødt af bordet eller i hul.

4. Afslutning af frame spil eller kamp

(a) Når kun sort er tilbage, afsluttes framen af næste point eller fejl, undtaget følgende tilfælde: (I) Spillerne har samme antal point og (II) der ikke spilles med akkumulerede point.

(b) Når begge ovennævne tilfælde gør sig gældende, (I) lægges sort på sin plads, (II) spillerne trækker lod om retten til at bestemme hvem der starter (III) den startende spiller har stødballen i hånden og (IV) næste point eller fejl afgør framen. (c) Hvor akkumulerede point afgør vinderen af et spil eller en kamp og spillerne har samme antal point ved afslutningen af den afgørende frame, skal de følge ovenstående procedure som beskrevet i (b).

5. Bal i hånden

For at spille med bal i hånden, skal stødballen spilles fra en position på eller indenfor linierne i “D”et, men kan spilles i en hvilken som helst retning.

(a) Dommeren kan hvis adspurgt svare på om stødballen er korrekt placeret (det vil sige indenfor linierne i “D”et). (b) Hvis køspidsen berører stødballen i forbindelse med placering af stødballen og dommeren skønner at spilleren ved bordet ikke forsøgte at støde til den, er stødballen ikke i spil.

6. Ramme to baller samtidig

To kugler, udover to røde eller en fri bal og en bal-on, må ikke rammes samtidigt som det første stødballen rammer.

7. Lægge farverne på plads

Enhver farve der har været i hul eller stødt af bordet, skal lægges på plads før næste stød indtil den pottes endeligt under Sektion 3 Regel 3

(f).

(a) En spiller skal ikke holdes ansvarlig for en fejl begået af dommeren i forbindelse med at lægge farverne på plads.

(b) Hvis en farve ved en fejl lægges på plads efter at være pottet i rækkefølge som angivet i Sektion 3 Regel 3 (f)(III), skal den fjernes fra bordet uden straf så snart fejlen opdages og spillet fortsætte.

(c) Hvis der stødes med en eller flere baller der ikke er lagt rigtigt på plads, så regnes de efterfølgende for korrekt placeret. En farve der mangler på bordet skal lægges på plads (I) uden straf hvis den har manglet ved tidligere stød (II) med strafpoint hvis spilleren ved bordet har stødt før dommeren kunne nå at lægge den på plads.

(d) Hvis en farve skal lægges på plads og dens plads er optaget, skal den lægges på den ledige plads med højeste værdi.

(e) Hvis mere end een farve skal lægges på plads og deres egne pladser er optagede, skal den kugle med den højeste værdi lægges på plads først.

(f) Hvis alle pladser er optaget, skal farven placeres så tæt på sin egen plads som muligt i en lige linie mod topbanden.

(g) I pink og sorts tilfælde, hvis alle pladser er optaget og der ikke er plads mellem kuglens plads og topbanden, skal den placeres så

tæt på sin egen plads som muligt på en lige linie mod bundbanden.

(h) I alle tilfælde må farven når den er lagt på plads ikke røre en anden kugle.

(I) En kugle må for at være korrekt placeret, blive lagt med hånden på det i disse regler anviste sted.

8. Klods

(a) Hvis stødballen ligger klods på en anden bal eller baller, der er eller kan være bal-on, skal dommeren gøre opmærksom på det og indikere hvilken eller hvilke baller der ligger klods.

(b) Når der er dømt klods, skal spilleren ved bordet støde væk fra den pågældende kugle uden, at den bevæger sig, ellers er det et skubstød.

(c) Forudsat at spilleren ved bordet ikke får objektballen til at bevæge sig, skal der ikke dømmes fejl hvis: (I) Kuglen er bal-on (II) Kuglen kan være bal-on og spilleren ved bordet erklærer at den er bal-on eller (II) Kuglen kunne være on og spilleren ved bordet erklærer og som det første rammer en anden bal der kan være bal-on

(d) Hvis stødballen ligger klods eller næsten klods, skal dommeren, hvis adspurgt svare ja eller nej til om den er klods. Hvis ikke, skal spilleren ved bordet støde væk fra den uden at den bevæger sig som ovenfor beskrevet, men skal som det første ramme en bal der er    bal-on.

(e) Hvis stødballen ligger klods på både en kugle der er bal-on og en der ikke er, skal dommeren kun indikere at den er klods på den der er bal-on. Hvis spilleren ved bordet spørger om den også rører den kugle der ikke er bal-on, skal dommeren besvare det.

(f) Hvis dommeren mener at en kugle der er klods har bevæget sig uden at spilleren ved bordet er skyld i det, skal han ikke dømme fejl.

(g) Hvis en stilleliggende objektbal, der ikke ligger klods ved dommerens undersøgelse, senere ligger klods, skal den genplaceres af dommeren.

9. Kugler på kanten af et hul

(a) Hvis en kugle falder i et hul uden at blive ramt af en anden og uden at være en del af et igangværende stød, skal den genplaceres og

scorede point skal gælde.

(b) Hvis den ville være blevet ramt af en kugle involveret i et stød (I) uden at overtræde reglerne, skal alle kugler genplaceres og stødet skal spilles igen eller spilleren ved bordet kan vælge at spille et andet stød (II) hvis en fejl begås får spilleren de foreskrevne fejlpoint, ballerne genplaceres og den næste spiller har de normale valgmuligheder efter en fejl.

(c) Hvis en kugle balancerer et øjeblik på kanten af et hul, for så at falde i, tæller den som i hul og skal ikke genplaceres.

10. Lagt snooker efter en fejl

Hvis stødballen er lagt snooker efter en fejl, skal dommeren gøre opmærksom på, at der er fri bal (Sektion 2, Regel 16).

(a) Hvis den næste spiller vælger at spille stødet selv, (I) må han nominere en hvilken som helst kugle som bal-on og (II) enhver nomineret kugle, skal regnes som og have værdi som bal-on, bortset fra at en farve pottet som fri bal, skal lægges på plads igen hvis den pottes.

(b) Det er en fejl hvis stødballen (I) ikke rammer den nominerede bal først eller samtidig med en bal-on eller (II) er snookered på alle røde eller bal-on bag den nominerede frie bal, undtaget når kun pink og sort er tilbage på bordet.

(c) Hvis den frie bal går i hul, lægges den på plads og værdien af bal-on lægges til spillerens point.

(d) Hvis en bal-on går i hul efter at stødballen har ramt den nominerede frie bal først eller samtidig med en bal-on, tæller den til spillerens score og forbliver i hul.

(e) Hvis både den nominerede frie bal og en bal-on går i hul, tæller kun bal-on til spillerens point undtaget hvis det var en rød, så tæller begge. Den frie bal lægges herfter på plads og bal-on forbliver i hul.

(f) Hvis spilleren der begik fejlen bliver bedt om at spille igen, bortfalder fri bal

11. Fejl

Hvis en fejl begås, skal dommeren straks gøre opmærksom på det.

(a) Hvis spilleren ved bordet ikke har nået at støde, slutter hans tur strakt og dommeren giver ham strafpoint.

(b) Hvis stødet er i gang, venter dommeren til det er gjort færdigt før han gør opmærksom på fejlen.

(c) Hvis en fejl hverken er blevet dømt eller der er givet medhold til modspilleren heri før det næste stød, tæller fejlen ikke.

(d) En farve der ikke er lagt korrekt, skal forblive hvor den er. Hvis den ikke er på bordet, skal den

lægges på plads.

(e) Alle point der er opnået i et break frem til en fejl begåes tæller,men spilleren ved bordet får ingen point for nogen pottet bal i et stød hvor der dømmes fejl.

(f) Det næste stød spilles fra hvor stødballen ligger eller hvis stødballen ikke er på bordet, fra “D”’et.

(g) Hvis mere end een fejl begås i samme stød, skal den højeste involverede straf gives.

(h) Spilleren der har begået fejlen (I) modtagerstrafpoint som beskrevet i Regel 12 herunder og (II) skal spille det næste stød hvis

modstanderen forlanger det.

12. Strafpoint

Alle fejl straffes med fire point, medmindre en højere straf er indikeret i paragraf

(a) til (d) herunder. Strafpoint udgør: (a) værdien af bal-on hvis (I) stødballen rammes mere end een gang (II) der stødes uden et ben rører gulvet (III) uden det er ens tur (IV) der spilles forkert fra bal i hånden inklusiv i åbningsstødet, (V) der ikke rammes noget (VI) stødballen pottes (VII) der lægges en snooker bag en fri bal (VIII) der spilles et jumpshot (IX) der spilles med en ikke godkendt kø (X) der konfereres med en partner i modstrid med Sektion 3 Regel 17(e).

(b) Den højeste værdi af enten bal-on eller den i fejlen involverede kugle. (I) Støde uden at alle kugler er i ro, (II) støde før dommeren har lagt alle kugler på plads, (III) potte en kugle der ikke er bal-on (IV) ramme en kugle der ikke er bal-on som det første (V) lave et skubstød (VI) røre en bal i spil udover stødballen med spidsen af køen når der stødes eller (VII) støde en kugle af bordet

(c) Værdien af bal-on eller den højeste værdi af de to involverede kugler når stødballen samtidigt rammer to baller der ikke er to røde eller en fri bal og en bal-on

(d) En straf på syv point gives hvis spilleren ved bordet (I) bruger en bal der ikke er på bordet uanset formål (II) bruger et objekt til at måle

mellemrum eller afstand (III) spiller på rød eller fri bal efterfulgt af en rød i på hinanden følgende stød, (IV) støder på en anden bal end stødballen når framen er startet, ikke melder hvilken kugle der er bal-on på dommerens forlangende eller (VI) efter at have pottet en rød eller en fri bal nomineret som rød, begår en fejl før en farve er nomineret.

13. Spil igen

Når en spiller har bedt sin modstander om at spille igen efter en fejl, kan det ikke trækkes tilbage. Overtræderen, der er blevet bedt om at spille igen har lov til at

(a) ændre mening om (I) hvilket stød han ønsker at spille og (II) hvilken kugle han vil forsøge at ramme.

(b) få point for den eller de kugler han lovligt potter.

14. Fejl og Miss

Spilleren ved bordet skal, efter bedste evne, tilstræbe at ramme bal-on. Hvis dommeren skønner denne regel overtrådt, skal han dømme FEJL OG MISS undtaget hvis kun sort er tilbage på bordet eller det er umuligt at ramme bal-on. I sidst nævnte tilfælde, må det antages, at spilleren ved bordet har forsøgt at ramme bal-on, hvis han spiller direkte eller indirekte i retning af bal-on og hårdt nok til, at bal-on, efter dommerens mening, ville være blevet ramt, hvis det ikke var for den eller de blokerende kugler.

(a) Når der er dømt fejl og miss, kan den anden spiller bede den fejlende spiller om at spille igen fra den efterladte position eller at spille igen fra den originale position. I det sidst nævnte tilfælde, skal bal-on være den samme som i det netop forsøgte stød, hvilket vil sige: (I) enhver rød, hvis rød var bal-on, (II) den farve der er bal-on hvis alle røde er pottet eller (III) en farve bestemt af spilleren ved bordet, hvis det var en farve efter at en rød blev pottet.

(b) Hvis spilleren ved bordet støder uden at ramme en bal on, til hvilken der er plads i en lige linie eller der er plads i en lige linie til en anden bal, der kunne være bal-on, skal der dømmes fejl og miss, medmindre en af spillerne før stødet eller som resultat af stødet skal bruge snookers og dommeren vurderer at fejlen ikke var med vilje.

(c) Når der er dømt fejl og miss efter paragraf (b) herover, hvor der var plads i en lige linie til bal-on eller en bal der kunne være bal-on, så den kan rammes lige på (hvis det drejer sig om røde, regnes det som fuld diameter af enhver rød, der ikke blokeres af en farve) så skal: (I) et efterfølgende mislykket forsøg på at ramme en bal-on fra samme sted bedømmes som fejl og miss uanset pointforskelle (II) hvis spilleren bedes spille igen fra samme position, skal han advares om, at et tredie fejlslagent forsøg vil medføre at framen vindes af modstanderen.

(d) Når stødballen er blevet lagt tilbage under denne regel, hvor der er plads i en lige linie til enhver del af enhver bal der kan være bal-on og spilleren ved bordet begår fejl på en bal, inklusive stødballen, skal der ikke dømmes fejl og miss hvis der ikke er stødt. I dette tilfælde, tildeles der strafpoint og (I) den næste spiller kan vælge selv at spille stødet som det ligger, han kan bede modstanderen om at spille som det ligger eller (II) den næste spiller kan bede dommeren om at genplacere kuglerne og bede modstanderen spille fra den position igen og (III) hvis den ovenstående situation opstår i en serie af fejl og miss, står eventuelle advarsler om at framen tildeles modstanderen ved magt

(e) Alle andre fejl og miss, dømmes af dommeren.

(f) Efter en fejl og miss, hvor den næste spiller beder om at få stødballen genplaceret, forbliver objektballer der har flyttet sig, hvor de er, medmindre dommeren vurderer, at det er til fordel for den fejlende spiller. I sidstnævnte tilfælde, genplaceres en eller flere af objektballeren, til dommeren er tilfreds og uanset hvad, lægges farver der ikke er på bordet på plads eller genplaceres.

(g) Når en bal genplaceres efter fejl og miss, konsulteres begge spillere med hensyn til den oprindelige position, hvorefter dommerens beslutning er endelig.

(h) Under en sådan konsultation, hvis en af spillerne berører en bal i spil, straffes han som om han var spilleren ved bordet, uden i øvrigt at ændre på rækkefølgen. Den berørte kugle genplaceres af dommeren, om nødvendigt også selvom den blev samlet op (I) Den næste spiller kan spørge dommeren om han vil genplacere andre kugler end stødballen i tilfælde af at han ønsker det genplaceret og dommeren skal så fortælle hvad hans intentioner er.

15. Kugler forstyrret af andre end spilleren ved bordet

Hvis en bal, liggende eller i bevægelse, forstyrres af andre end spilleren ved bordet, skal den genplaceres af dommeren hvor han mener den var eller ville være endt, uden straf.

(a) Denne regel inkluderer tilfælde hvor omstændigheder eller personer udover eventuelle partnere til spilleren ved bordet, får denne til at berøre en kugle.

(b) Ingen spiller kan tildeles strafpoint for fejl begået af dommeren.

16. Dødt løb

Hvis dommeren vurderer, at spillet nærmer sig dødt løb, skal han tilbyde spillerne muligheden for, at starte framen forfra. Hvis en spiller modsætter sig, skal dommeren tillade spillet at fortsætte med den forudsætning, at situationen skal ændre sig i løbet af et givet antal stød, normalt efter tre stød fra hver, men fastsat af dommeren i det enkelte tilfælde. Hvis situationen herefter fortsat er dødt løb, skal dommeren nulstille spillernes point og starte framen forfra, men

(a) lade den samme spiller starte ved bordet og

(b) iøvrigt holde samme rækkefølge.

17. Fire-mands Snooker

(a)I firemands snooker skal hver side skiftes til at starte og spilrækkefølgen skal besluttes ved framens start. Den besluttede rækkefølge skal holdes hele framen igennem.

(b) Spillerne kan ændre spilrækkefølgen ved starten af en ny frame.

(c) Hvis en fejl begåes og den anden side beder den fejlende spiller om at spille igen, skal samme spiller fortsætte også selvom det ikke var hans tur og den oprindelige spilrækkefølge skal holdes, selvom det betyder at den fejlendes partner springes over.

(d) Når en frame ender uafgjort, gælder Sektion 3 Regel 4. Hvis en re-spot black er nødvendig, er det parret der startede framen, som bestemmer hverm der lægger ud. Spilrækkefølgen fortsætter som i framen.

(e) Partnere må gerne konferere under en frame, men ikke (I) når en ef dem er spilleren ved bordet og i gang med at støde (II) efter første stød i et break og indtil breaket er færdigt.

18. Brug af hjælpemidler

Det er spilleren ved bordet, der har ansvar for at placere og fjerne udstyr han måtte bruge ved bordet.

(a) Spilleren ved bordet er ansvarlig for alle ting heriblandt støtter og forlængere hvadenten det er hans egne eller lånte (undtagetaf dommeren) og han vil modtage strafpoint for fejl begået af ham med dette udstyr.

(b) Udstyr der normalt findes ved bordet og stillet til rådighed af andre heriblandt dommeren, er ikke spilleren ved bordets ansvar. Skulle dette udstyr vise sig behæftet med fejl som medfører at spillern ved bordet laver fejl, skal der ikke dømmes fejl. Dommeren skal, om nødvendigt, genplacere kuglerne i henhold til Regel 15 herover og spilleren ved bordet, får lov til at fortsætte ustraffet.

19. Fortolkning

(a) Gennem disse regler og definitioner, skal ord der antyder det maskuline køn i ligeså høj grad gælde for og inkludere det feminine køn.

(B) Omstændigheder kan nødvendiggøre justeringer i hvordan reglerne gælder for personer med fysiske handicap. Især og for eksempel: (I) Sektion 3 Regel 12(a)(II) kan ikke gælde for spillere i kørestol og (II) en spiller har lov til at spørge dommeren om farven på en bal, hvis han er ude af stand til at skelne mellem for eksempel rød og grøn.

(c) Når der spilles uden dommer, er det modstanderens opgave at agere dommer i henhold til disse regler.


Snooker