Ølstykke Billard Klub
Forside Klubben Eksterne Interne Event Kalender Spille Regler Kontakt Info. Div. Links


SPILLEREGLER FOR SKOMAGER

SKOMAGERREGLER - KEGLER IDÉ:

Det gælder om at score så mange points som muligt i eet stød, og/eller samtidig forhindre modstanderen i at score. Spillerne støder eet stød ad gangen efter tur, indtil distancen er opnået.

En bal skal i bande hver gang der stødes, uanset om der spilles rødt eller blegt. Rød/ hvid bal uden for spillefladen betragtes som bal i hul.

DISTANCE: Der spilles bedst á 3 sæt til 60 points.

UDLÆG: Spillerne afgør, hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande. Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, lægger ud i 1. og evt. 3. sæt.

POINT: - Væltet kegle 2 points - Konge væltet alene 6 points - Rødt eller blegt 4 points - Hvid bal i hul 2 points En hvid bal vælter alle kegler i et gennemløb 16 points

FEJLSTØD ("SKÆVE"): Ved fejlstød tilskrives alle points ("skæve") til modstanderen. - Rød bal i hul. 2 skæve + antal scorede points - Kegle væltet af rød bal, som har været i bande, eller "nakket" ind.

Antal scorede points. - Vælte kegle med kø, maskine eller hånd, efter ramt stødbal. 6 skæve + antal scorede points - Direkte stød i kegler (direktør). 6 skæve + antal scorede points - Ingen bal rammer banden. 6 skæve + antal scorede points - Stødbal rammer ikke en hvid bal. 6 skæve + antal scorede points - Røres hvid bal med køen (touché). 6 skæve + antal scorede points

AFSLUTNING: Et sæt kan kun afsluttes ved, at spilleren vælte kegler, eller hvis modspilleren laver det fornødne antal "skæve". Der er ikke efterstød.

UDREGNING AF STILLING: I en færdigafviklet pulje regnes stillingen således ud:

1. Matchpoints.

2. Sætforskel.  

3. Antal vundne sæt.

4. Største totalscore.

5. Omkamp, 1 sæt til 60 points.

PARSKOMAGER:

I parskomager skiftes spillerne til at støde, dvs. hold A1, hold B1, hold A2 og hold B2.


Skomager