Ølstykke Billard Klub
Forside Klubben Eksterne Interne Spille Regler Event Kalender Kontakt Info. Div. Links
webmaster@oelstykke-billard.dk

     

  Klubben er nu åben, men husk at overholde retningslinierne fra DDBU


 Vi skal selvfølgelig holde afstand, bruge hånd sprit når  vi  kommer ned i klubben, samt  før  og efter vi spiller.


 Ændring  ------ Ændring ------ Ændring


 Vi kan nu se at keglerne bliver misfarvet på grund af at vi tørre dem af med sprit.

 Det er derfor besluttet at kegler IKKE mere må tørres af med sprit.


 Vi skal øjeblikkeligt stoppe med at bruge sprit på keglerne.


 I stedet skal de tørres af med samme klud som vi bruger til kanterne på bordene, det vil  altså sige at fra i dag skal kegler tørres af med en klud med sæbevand, hårdt opvredet.  

 Lige ledes må skærmen på Pc’en ikke tørres med sprit.


 Bestyrelsen


                       Husk at vaske hænder efter toilet besøg.

             Lad os alle hjælpe med at undgå smitte i klubben.


                             Bestyrelsen